Noel Baba efsanesi
Sual: Bir ilahiyatçı profesör, (Noel Baba bizce de saygıya değer bir mümindir. Hazret-i İsa'nın tebliğ ettiği dîne inanmış, o dinde yetişerek evliya olmuştur) diyor. Bu yanlış değil mi?
CEVAP
Elbette yanlıştır. İsevilik tam yayılmadan, İsa aleyhisselam, henüz 33 yaşında iken göğe kaldırıldı. Allahü teâlânın gönderdiği dinin doğru olarak yayılması, ancak 80 yıl sürebildi. Sonra, Yahudi dönmesi olan Bolüsün devrimleri, ilkeleri her tarafa yayıldı. Bolüs, İsa aleyhisselama iman etmiş göründü. Kendini din âlimi tanıtıp, (İsa, Allahın oğludur. Bunun için, kendisinde ilahlık sıfatları vardır) dedi. Başka şeyler de uydurup söyledi. Şarabı ve domuzu helal etti. Kıblelerini, Kâbe’den güneşin doğduğu tarafa döndürdü. (Allahın zatı birdir, sıfatları üç türlüdür) dedi. Bu sıfatlara (Uknum) denildi. Münafık Yahudi’nin bu ilkeleri, İncil ismi verilen dört kitaba, özellikle Luka’nın kitabına karışarak, Hıristiyanlar fırkalara ayrıldı. İsa aleyhisselamda ilahlık sıfatı bulunduğuna inandıkları için, hepsi müşrik oldu. Birbirine uymayan 72 fırka meydana çıktı.

Yahudiler Hıristiyanlığı bozarak, her yönüyle saçma bir din meydana getirdiler. Hıristiyanlık, bu bozuk şekliyle her yere yayıldı. Doğru din olarak yayılmadığı gibi, İslamiyet geldikten sonra da nesh edildiği, yani hak din özelliğini kaybettiği için, Hıristiyanlıktan evliya çıkmadı. Bunun için Hıristiyanlarda evliya menkıbeleri olmaz, uydurma melek masalları bulunur. Meleklerde, erkeklik ve dişilik olmadığı halde, Melekleri kız olarak tasvir ederler. Aziz dedikleri kimseler, Hıristiyan görünüp İseviliği bozan Yahudilerdir. Bir çok Hıristiyan bile, Noel Baba’nın efsane olduğunu bilir. Buna rağmen ilahiyatçının öyle söylemesi, kraldan çok kralcı geçinmektir. Maksadı, Hıristiyanlara yaranmaktır.

Nikolaos denilen Noel Baba’nın, Antalya Kaş Gelemiş köyünde doğduğu ve Antalya civarında yaşadığını söyleyen Hıristiyanlar var ise de, bu tamamen bir efsanedir. Bu ilçeye böyle bir heykelin dikilmesi Hıristiyan emperyalizmine ve misyonerlere malzeme olmuştur.

www.ailevekadin.com