İnanmayan Kur’ânı anlayamaz
Sual: Allah’ın yolu ile Peygamberin yolu birbirinden ayrı değil midir?
CEVAP
Allah’ın yolu ile Peygamber efendimizin yolu birbirinden ayrı değildir. Ayırmaya çalışanların kâfir olduklarını Kur’an-ı kerim bildiriyor:

(Allah ile resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kâfirdir.)
[Nisa 150,151]

(Allah’a ve Resulüne uyun
[uymayıp] yüz çeviren [kâfirdir] Allah da kâfirleri sevmez.) [A. İmran 32]

(Ey inkârcılar
[Resulümün bildirdiklerini] yalanladığınız için, yakanızı azap bırakmaz.) [Furkan 77]

Kur'anda (Meyte ve kan size haram kılındı) buyuruluyor. (Maide 3)

Meyte, boğazlanmadan öldürülen yani leş olan hayvandır. Yalnız Kur’an diyenler, bu âyete bakarak (balık ve dalak yemeye haramdır, çünkü Kur’anda öyle yazıyor) derler. Halbuki yalnız Kur’an diyenler ve diğer inanmayanlar Kur’anı anlamaz.

İşte iki âyet-i kerime meali:
(De ki: O Kur’an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. İnanmayanların ise, kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak mesafeden bağırılıyor da Kur’anın ne söylediğini anlamıyorlar.) [Fussilet 44]

(Okuduğun Kur’anı dinleyen kâfirlerin, anlamalarına engel olmak için kalblerinin üstüne kat kat perde, kulaklarına da ağırlık koyduk.)
[Enam 25]

Balık boğazlanmadan [kesilmeden] ölürse meyte olur, yalnız Kur’an diyenlere göre yenmemesi gerekir. Ama Allahü teâlâ, (Bu Kitabı, insanların ihtilafa düştükleri şeyi açıklayasın diye sana indirdik) buyuruyor. (Nahl 64) Müslümanlara da, (Bir işte anlaşamazsanız, bu işin hükmünü öğrenmek için Kur'an ve sünnete bakın!) buyuruyor. (Nisa 59) Balık yenir mi diye Kur'ana bakınca yalnız Kur’an diyenler yenmeyeceğini anlar. Dalak kandır. Âyete bakınca buna da haram derler. Fakat sünnete bakılınca balık ve dalak helaldir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Size iki meyte ve iki kan helal kılındı, iki meyteden biri balık, iki kandan biri de dalaktır.) [İbni Mace]

Eğer Resulullah efendimiz Meyteyi açıklamasaydı, Müslüman balık yiyemezdi. Namazın nasıl kılınacağını, zekatın nasıl verileceğini, hangi mallardan ne kadar verileceğini âyetlerden çıkarmak imkansızdır. Resulullah efendimiz, (Kur’anı insanlara açıkla) emrine uyarak açıklamıştır. Cebrail aleyhisselam, Kur’anı getirdiği gibi, açıklaması olan sünneti de getirmiştir. (Darimi)
Zaten Resulullahın sözleri vahy ürünüdür. (Necm 4)

Kur’ana uymak gibi sünnete uymak da farzdır. Birkaç âyet-i kerime meali:
(Ona uyan doğru yolu bulur.) [Araf 158]
(Resule itaat eden Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

(Hayır Rabbine andolsun ki anlaşmazlıklarda seni hakem kılıp verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.)
[Nisa 65]

Allahü teâlâ "Yalnız bana uyun" demiyor, çok yerde "Allah’a ve Resulüne uyun" buyuruyor. (Enfal 20), Yalnız bana isyan etmeyin demiyor, (Allah’a ve Resulüne isyan etmeyin) buyuruyor. (Nisa 14)

İşte âyet-i kerime mealleri:
(Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın.) [Muhammed 33]
(Namaz kılın, zekat verin, Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.) [Nur 56]

(Allah’a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.)
[Al-i İmran 132]
(Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin, karşı gelmekten çekinin.) [Maide 92]

(Allah ve Peygamber, sizi, hayat verecek şeye çağırdığı zaman icabet edin.)
[Enfal 24]
(Allah’a ve Peygamberine itaat edin; çekişmeyin.) [Enfal 46]

(Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar akan Cennetlere koyar. Kim yüz çevirirse, onu can yakıcı azaba uğratır.)
[Feth 17]

(Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat etseydik, Peygambere de itaat etseydik! derler.)
[Ahzab 66]

Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
(Peygamberin haram kılması, Allah’ın haram kılması gibidir.) [Tirmizi]
(Bana uyan Cennete girer, bana isyan eden Cennete giremez.) [Buhari]

("Kur’andan başka bir şeye uymayız" diyenler çıkar.)
[Ebu Davud]
(“Hadisi bırak, Kur'ana bak” diyenler çıkar.) [Ebu Ya’la]
(Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.) [Müslim]

(Bu Kur’an, hoşlanmayana zor gelir. Onu sevene ise gayet kolay gelir. Hadisimden hoşlanmayan için de hadislerim zor gelir. Sünnetime uyana ise çok kolay gelir. Hadisimi dinleyip ona uyan, mahşerde Kur‘anla haşrolur. Hadisime önem vermeyen ise Kur’anı hor görmüş olur. Kur‘anı hor gören ise, dünya ve ahirette hüsrana uğrar.)
[Hatib]

www.ailevekadin.com