Kur'an-ı kerim mucizesi
Sual: Muhammed aleyhisselamın mucizelerinin en büyüğü nedir?
CEVAP
Kur’an-ı kerimdir.


Not: Geniş bilgi için (Kur’an-ı kerim) maddesinde, (Kur’an-ı kerim mucizesi) kısmına bakınız.

www.ailevekadin.com