Yemeğe tuzla başlamak
Sual: Yemeğe tuzla başlamak sünnettir. Sofrada tuzlu zeytin falan oluyor. Zeytinle başlasak sünnet yerine geçer mi?
CEVAP
Evet geçer. Hatta ekmekteki tuza niyet ederek bir lokma ekmek yemekle de bu sünnet yerine getirilmiş olur. Bu sünnetlere uyulmasa günah olmaz. Ancak bir sünnete uymak dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir. Unutmazsak, imkanımız varsa sünnetlere uymaya çalışmalıyız.
Tuzla başlamakla ilgili iki hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ya Ali, yemeğe tuz ile başla!) [Şir’a]

(Yemeğe tuzla başlamak ve bitirmek 70 hastalığa şifadır.) [R.Nasıhin]

Yemeğe tuz ile başlayıp tuz ile bitirmenin tıbben de çok faydalı olduğu bildirilmektedir. Sadece tuz ile çıkan salgı varmış. Bu salgı hazım için önemli imiş. Tuz ile başlayıp bitirilince, yemek bu iki salgı arasında kalıp daha kolay hazmediliyormuş. Gıdalar tam hazmedilmezse, çeşitli hastalıklar zuhur edebilir. Her sünnette bir çok hikmetler vardır.

www.ailevekadin.com