Böcek koleksiyonu
Sual: Böcek koleksiyonu yapmakta mahzur var mıdır?
CEVAP
Mahzur yoktur. (Hadika)

www.ailevekadin.com