Ters rahimler
Uterusun (rahim) önemli yer değiştirmeleri kasıkta ağrı, sırt ağrısı, âdet düzensizlikleri ve kısırlık gibi belirti ve sebeplere yol açabilir.

Yer değiştirme yanlara, öne veya arkaya doğru olabilir. Uterusun yer değiştirmesine bağlı olarak şikayeti olan hanımların hemen hemen hepsi menopozdan kısa bir süre önceki premnopozal dönemdedir. Ve yine hemen hemen hepsinde uterus geçici olarak arkaya eğiktir.

Uterus sabit bir organ değildir. Pozisyonu uzun süreli oturma, ayakta durma, yatma sonucu geçici olarak değişebilir.

Kadınların % 80’inde uterus öne doğru eğiktir, geri kalan %20’sinde ise arkaya eğiktir. Fakat bu kadınların sadece % 5’inden daha azında uterus arkaya dönük olmasından kaynaklanan geçici şikayetler vardır.

Doğum yapan kadınlarda uterusun bağlarında bir miktar gevşeme olacağından uterus genelde arkaya eğilimli durabilir. Öne veya arkaya dönük uterusların klinik olarak hiçbir önemi yoktur.
Uterusun yapışık olma durumunda problemler olabilir. Genellikle geçirilen iltihabi hadiseler sonucu gelişen bu durum ciddi rahatsızlıklara yol açarsa cerrahi tedavi uygulanabilir.
Yapışık bir uterus gebe kalındığında uygun büyüme ve gelişmeyi gösteremeyeceğinden düşüklere sebep olabilir.

İltihaplı hastalıklar sonucu gelişebilecek bu tür yapışıklıklardan korunabilmek için; hijyene dikkat edilmeli ve erken tedavi yaptırmalıdır.

Opr.Dr. Yurdanur Erkılıç
(Türkiye - 23 Aralık 2003)

www.ailevekadin.com