Hayret!
Sual: İncil değiştirildi diye yazmanız çok komik. Çünkü İncil diye bir kitap hiçbir zaman olmamıştır. Allah, İncil diye bir kitap göndermemiştir. İncil denilen şey aslında Allah’ın İsa’ya bildirdiği sözlü tebliğdir. Yani İncil yazılı bir kitap değil, sözlü tebliğdir. Şu anda var olan ve İncil denen kitaplar Allah’ın gönderdiği bir kutsal kitabın bozulmuş halleri değil, Hazret-i İsa'dan en az 50 yıl sonra yazılmaya başlanmış hikaye, hatıra kitaplarıdır. Zaten bunu biz Katolik Hıristiyanlar kabul ediyor fakat ek olarak bu kitapların özünün doğru olduğunu savunuyoruz. Diyoruz ki:
Evet İncillerde yazanlar Allah’ın sözleri değil, insanların sözleridir, İsa'dan en az 50 yıl sonra yazılmaya başlanmıştır, ama kulaktan kulağa geçen bilgilerin ve çok sayıda insanın anıları yazılmıştır, dolayısıyla bu kadar çok insandan yararlanılarak yazılan İncillerin özü, anlattığı temel konular doğrudur.
CEVAP
Hayret! (İncil diye bir kitap hiçbir zaman olmamıştır) iddiası, Hıristiyanlık tarihinde ilk defa yapılıyor galiba! Bir Hıristiyanın iddiası olabileceğine inanmamakla beraber cevap verelim.

Allahü teâlâ, (İsa'ya İncil’i verdik) buyuruyor. Sadece sözlü olarak bildirdik demiyor. İncil aynen Kur'an-ı kerim gibi vahiy ile geldi. Yani sözlü geldi. Aslı, Pavlos denen Yahudi tarafından ortadan kaldırıldı. Zamanla İnciller halini aldı.

Ama Hazret-i İsa'nın Allahü teâlâdan bildirdiği doğru sözleri bulunan İncil yok mu idi, vardı elbette. Onlar doğru olarak yazılmadı mı, yazıldı. Barnabas İncili bunlardan biridir. Yani en az hatalı olanlarından biri.

Kur'an-ı kerimde İncil’den bahseden âyet-i kerime çoktur. Bazılarının meallerini aşağıda yazıyoruz.

İncil ile ilgili âyetler:

(Melekler, Meryem'e hitaben İsa hakkında sözlerine devam ettiler: Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevratı, İncili öğretecek.)
[Al-i İmran 48]

(Meryem, İsa’yı doğurup kucağında getirince, ona, “Çok garip bir iş yapmışsın, baban kötü, annen ise iffetsiz değildi” dediler. Meryem,
[sormaları için] çocuğu gösterince, ona, “Biz çocukla nasıl konuşuruz?” dediler. Çocuk dedi ki: “Ben Allah’ın kuluyum, O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Bana namazı ve zekatı emretti.”) [Meryem 27-31]

(Kendinden önce gelen Tevratı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevratı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncili verdik.)
[Maide 46]

(Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene
[verdiğim] nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh [Cebrail] ile desteklemiştim; [bu sayede] sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı [okuyup yazmayı] hikmeti, Tevrat ve İncili öğretmiştim.) [Maide 110]

(Ey ehl-i kitap! İbrahim hakkında niçin çekişirsiniz? Halbuki Tevrat ve İncil, kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz?)
[Al-i İmran 65]

(İncile inananlar, Allah'ın onda indirdiği
[hükümler] ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fasıklardır.) [Maide 47]

(Her ikisi de kitabı
[Tevrat ve İncili] okumakta oldukları halde Yahudiler: "Hıristiyanlar değer verilecek bir şey üzerinde değillerdir" dediler. Hıristiyanlar da "Yahudiler bir şey üzerine değillerdir" dediler. Kitabı bilmeyenler de birbirlerine tıpkı onların söylediklerini söylediler. Allah farklı görüşler serdettikleri şeylerde kıyamet günü onlar arasında hükmünü verir.) [Bekara 113]

(Kendisinden önceki Kitabları tasdik eden Hak Kitabı sana indirdi. Önceden insanlara yol gösterici olarak Tevrat ve İncili de indirmişti. O, doğruyu yanlıştan ayıran Kitabı indirdi. Doğrusu Allah’ın âyetlerini inkâr edenler için şiddetli azab vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir.)
[Al-i İmran 3]

(Eğer ehl-i kitap iman edip
[kötülüklerden] sakınsalardı, herhalde kötülüklerini örter ve onları nimeti bol Cennetlere sokardık. Eğer onlar Tevratı, İncili ve Rablerinden kendilerine indirilen Kur’anı gereğince uygulasalardı, her yönden nimete ermiş olurlardı. İçlerinde orta yolu tutan bir zümre vardı, çoğunun işledikleri ise kötü idi.) [Maide 65-66]

(Ey Kitap ehli! Siz, Tevratı, İncili ve Rabbinizden size indirileni hakkıyla uygulamadıkça,
[doğru] bir şey [yol] üzerinde değilsinizdir" de. Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun küfür ve azgınlığını elbette artıracaktır. Kâfirler topluluğuna üzülme.) [Maide 68]

(Yanlarındaki Tevrat ve İncilde yazılı buldukları o elçiye, o ümmî Peygambere uyanlar (var ya), işte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. onunla birlikte gönderilen Nur'a
[Kur'ana] uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.) [Araf 157]

(Muhammed aleyhisselamla birlikte olanların
[Eshabın] İncil'deki vasıfları şöyledir: Onlar filizlenmiş, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir hoşa giden ekine benzerler. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir.) [Fetih 29]

(Sonra bunların izinden ard arda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik, ona İncili verdik; ona uyanların kalblerine şefkat ve merhamet vermiştik. Uydurdukları ruhbanlığa gelince, onu biz yazmadık. Fakat kendileri Allah rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. İçlerinden çoğu da yoldan çıkmışlardır.)
[Hadid 27]

(Allah şüphesiz, Allah yolunda savaşıp, öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kur’anda söz verilmiş bir hak olarak Cennete karşılık satın almıştır. Verdiği sözü Allah’tan daha çok tutan kim vardır? O halde Onunla yapmış olduğunuz bu alış verişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kazançtır.) [Tevbe 111]

www.ailevekadin.com