Niçin Ruhullah deniyor
Sual: İsa aleyhisselama niçin Ruhullah deniyor?
CEVAP
Allahü teâlâ öyle dediği için ruhullah deniyor. Ayrıca kelimetullah da deniyor. Musa aleyhisselama da kelimullah dendiği gibi.

Allahü teâlâ yoktan yaratır. Toprağı, nuru, ateşi yoktan yarattı. Ama âdeti şöyledir ki, her şeyi bir sebeple yaratıyor. Mesela Âdem aleyhisselamı topraktan, Melekleri nurdan, cinleri ateşten yarattı. İsa aleyhisselamı babasız olarak ruh üfürülerek yarattı. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(İffetini korumuş olan Meryem’e ruhumuzdan [vasıtasız olarak yarattığımız ruhtan] üfledik; onu ve oğlunu cümle âlem için bir ibret kıldık.) [Enbiya 91]

(Ruhumuzdan üfledik)
ifadesi sadece İsa aleyhisselam için değil, Âdem aleyhisselam için de kullanılmıştır. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Ona
[Âdem’e] şekil verip ona ruhumdan [yarattığımız ruhtan] üflediğim zaman, siz hemen ona [doğru] secdeye kapanın!) [Hicr 29]

(Rabbin meleklere şöyle demişti: Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan
[yarattığımız ruhtan] ona üflediğim zaman ona [doğru] secdeye kapanın.) [Sad 71-72]

(Onu
[çamurdan şeklini] tamamlayıp şekillendirdi, ona kendi ruhundan [yarattığı ruhtan] üfledi.) [Secde 9]

(Allah nezdinde İsa’nın durumu, Âdem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve oluverdi.)
[Al-i İmran 59]

www.ailevekadin.com