Ana Sayfa Yap   |   Favorilere Ekle   |   
Arama:
İmân ve İslâm  >  İslamiyet'i duymayanlar  
 
Yazıcı için   Yazı boyutunu büyütmek için     
İslamiyet'i duymayanlar

Sual: Üç sorum var:
1- Cennete Müslüman olmayanlar da girecek mi? Mesela dindar bir Hıristiyan mı, yoksa ibadetlerini yapmayan, günahlar içinde yüzen fasık bir Müslüman mı daha üstündür?
2- Hıristiyan kendi dinini daha üstün bildiği için Müslüman olmuyor. Böyle bir Hıristiyan Cennete girmeyecek mi?
3- Kendisine birebir anlatılmadığı için İslamiyet’i bilmeyen bir Hıristiyan Cennete girmeyecek mi?

CEVAP
1-
Allah indinde hak din bir tanedir. O da İslamiyet’tir. Müslüman olmayan herkes kâfirdir. Hiçbir kâfirin ibadeti geçerli sayılmaz. Allahü teâlâ onlardan faydalı iş yapmayı değil, önce İslamiyet’e iman etmelerini istemektedir. İmansız ibadetin kıymeti olmaz. Bu konularda Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Allah indinde hak din ancak İslam'dır.)
[Al-i İmran 19]
(Sizin için din olarak İslam'ı beğendim.) [Maide 3]
(İslam'dan başka din arayanın bulacağı din asla kabul edilmeyecektir.)
[Al-i İmran 85]

(Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar,
[İslam düşmanlığında] birbirinin dostudur. Onları dost edinen de onlardan [kâfir] olur. Allahü teâlâ, [kâfirleri dost edinip, kendine] zulmedenlere hidayet etmez.) [Maide 51]

(Sen, onların dinine uymadıkça, Hıristiyanlar ve Yahudiler senden hoşnut olmazlar. De ki "Doğru yol, ancak Allah’ın
[bildirdiği İslamiyet] yoludur.") [Bekara 120]

(Kâfirlerin
[iyi olarak] yaptığı bütün işler, kıyamette boşa gidecektir.) [Tevbe 17]

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(Cennete ancak Müslüman olan girer.) [Buhari, Müslim]
(Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hıristiyan, mutlaka Cehenneme girecektir.)
[Hakim]

Âyet-i kerimede de bildirildiği gibi gayrimüslimlerin bütün iyi amelleri ve ibadetleri boşa gidecektir. Eğer günahkâr Müslüman iman ile ölürse, günahlarının cezasını çektikten sonra Cennete gidecektir. Müslüman olmanın önemi buradan da anlaşılmaktadır.

2-
Hıristiyan veya başka bir din mensubunun kendi dinini üstün bilmesinin ne önemi olur ki? Allah’ın o dini tasdik etmesi gerekir. Allahü teâlâ da İslam’dan başka dini kabul etmiyor. Yukarıda da bildirildiği gibi Müslüman olmayan herkes Cehenneme gidecektir.

3-
Bugün dünyada Müslüman dinini duymayan kimse yoktur. Olduğunu kabul edelim. Bu konuda din kitaplarında bildiriliyor ki: Dağda, ormanda, mağarada veya çölde yaşayıp da dinden haberi olmayanlar, imanlı olmadıkları için Cennete girmezler. Allah’ı, Cenneti, Cehennemi duymadığı ve inkâr etmediği için Cehenneme de girmezler. Dirildikten sonra hesaba çekilip, varsa günahları kadar mahşer yerinde azap çekeceklerdir. Herkesin hakkı verildikten sonra, bütün hayvanlar gibi, bunlar da yok edilecekler, bir yerde sonsuz kalmayacaklardır. (Mektubat-ı Rabbanî, Feraid-ül fevaid, Tac)

Dağda, çölde yaşayıp da Peygamberleri işitmemiş olana Şahik-ul-cebel denir. Bunlar mazurdur. Peygamber gelmemiş hükmündedir. Bunların, peygamberlere inanmaları, emrolunmadı. Bunlar için Kur'an-ı kerimin (İsra) suresinin on beşinci âyetinde, (Peygamber göndermeden önce, azap yapmayız) buyuruldu. (İsbat-ün-nübüvve)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Akıl ile Allahü teâlânın varlığını, birliğini bilmek gerektiğini söyleyenler olmuştur. Allahü teâlâ, aklı, hakkı bâtıldan ayırmak için yaratmışsa da, hak yol bildirilmedikçe akıl, bunu yalnız başına bulamaz. Peygamberleri duymamış kimse, ahirette kabahati kadar mahşer yerinde azap görecek, herkesin hakkı verildikten sonra, bütün hayvanlar gibi yok edilecektir. (1/259)

Netice:
İslamiyet sadece bize gelmedi, bütün insanlara geldi, yani Müslüman olarak bizim tekelimizde değildir. İslamiyet ortada bir nimet gibidir. Kim olursa olsun, bunu inanıp, beğenip, kabul edene Müslüman denir. Kabul etmeyene kâfir denir. Kabul edip, bu imanla ölenler Cennete gidecektir. Kabul etmeyip, bu imansızlıkla yani kâfir olarak ölenler Cehenneme gidecektir. Bu, bizi yaratan Allahü teâlânın takdiridir. Bu ilahi takdirin aksini savunmak yani değiştirmek, hiçbir insanın elinde değildir. Bizim veya başkasının istemesiyle kimse Cennete de girmez, Cehenneme de girmez. Allahü teâlâ ne bildirmişse, elbette öyle olur.

 
Geridön
 

Dünya Namaz Vakitleri


Türkiye Takvimi


Sitemizdeki bilgiler, bütün insanların istifadesi için hazırlanmıştır.
Orjinaline sadık kalmak şartıyla, izin almaya gerek kalmadan, herkes istediği gibi alıp istifade edebilir.